Володимир Базилевський. Замах на Бога / упоряд. С. Козак. — К.: Літ. Україна, 2014. — 122 с.: іл. — (Бібліотека газети «Літературна Україна». — 2014. — № 8)

Цю книжку відомого українського поета, публіциста і культуролога, лауреата Шевченківської премії склали резонансні матеріали, опубліковані в «Літературній Україні» за останні три роки.

Цикл есеїв поета — це відповідь на загрози часу, найнебезпечніша з яких — підміна одвічних цінностей. У звичній афористичній манері автор доскіпується причин розлюднення людини, корозії суспільства, у якому українець витіснений неукраїнським режимом на маргінеси існування.

Філософська ґрунтовність, промовиста фактографія, виразна стилістика і полемічний запал есеїстики В. Базилевського — складові, що в сумі своїй витворюють ефект її притягальності і читабельності.

Книжку видано за сприяння Василя Стана (США).


 

Стежте за нами: